Styrelsen

Seraljen samfällighet

Seraljen samfällighetsförening © 2008 • webmaster@seraljen.se • Magnus Walthelid • Björnidegränd 187

Styrelsen 2020


För att kontakta styrelsen: styrelsen@seraljen.se

   

Ordförande:

Imran Bukhari

BIG 161

M:070-5390909

E-post:Imran.Bukhari@seraljen.se

Vald tom årstämma 2021

Ansvarsområde: Städdag, matrikel och Seraljen nytt


Kassör:   

Leif Liinanki 

BIG 65

M:070-5596414

E-post:Leif.Liinanki@seraljen.se

Vald tom årstämman 2021

Ansvarsområde: Parkering & garage


Sekreterare:

Jenny Nilsson

BIG 121

E-post: Jennynilsson@seraljen.se

Vald tom årsstämman 2022

Ansvarsområde: Vatten & avlopp

 

Ledamöter:

Magnus Walthelid

BIG 187

M: 070-6409876

E-post: Magnus.Walthelid@seraljen.se

Vald tom årsstämman 2021

Anvarsområde: Hemsida och snöröjning/sopning.


Gustav Wägmark

BIG119

E-Post: gustav.wagmark@seraljen.se

Vald tom årsstämman 2022

Ansvarsområde: El i område, Belysning garage


Suppleanter:

Carina Cosmo

BIG 179

M: 073-513 22 15

E-post: Carina.Cosmo@seraljen.se

Vald tom årstämman 2021

Ansvarsområde: Sophantering, träd & buskar 


Mostafa Farhoudfar

BIG 103

E-post: Mostafafarhoudfar@seraljen.se

Vald tom årsstämman 2022

Ansvarsområde: Träd & buskar


Styrelsen dokument