Om Seraljen

Seraljen samfällighet

Seraljen samfällighetsförening © 2008 • webmaster@seraljen.se • Magnus Walthelid • Björnidegränd 187

Seraljen samfällighet


Seraljen samfällighetsförening bildades 1974-12-05 och inregistrerades hos Länsstyrelsen 1975-01-24. Föreningens medlemmar är ägarna till fastigheterna Seraljen 1 tom 68. 


Folkhem Byggnads AB uppförde radhusen i två plan plus källare, 116 kvm + 56 kvm totalt 172 kvm, med friköpt tomt. När husen byggdes var fasaderna målade i tidstypiskt grönt och orange.


Året var 1975...


Idag har huslängorna olika kulörer, husägarna har valt enhetlighet och harmoni i färgsättningen såtillvida att varje huslänga har samma kulör.