Matavfall

Seraljen samfällighet

Matavfall

Vi har nu börjat sortera ut matavfallet som skall läggas i de bruna kärlen.

För att lättare veta vad man får lägga i matavfall så kan ni gå in på http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/


Om de bruna kärlen blir fulla får man kasta matavfallet i hushållsoporna.