Gemensamhetslokalen

Seraljen samfällighet

Seraljen samfällighetsförening © 2008 • webmaster@seraljen.se • Magnus Walthelid • Björnidegränd 187

Gemensamhetslokalen

 

Gemensamhetslokalen kan disponeras av alla medlemmar. Du kan låna lokalen som den är eller låna hem stolar och bord. Du kommer in med garagenyckeln.


 

Regler för nyttjande av gemensamhetslokalen


 • Lokalen får endast bokas av medlemmar i samfälligheten.
 • Lokalen skall bokas med ansvarigs namn och husnummer på därför uppsatt almanacka.
 • Barn får inte utan vuxen medlems närvaro, nyttja lokalen.
 • Lokalen är till för medlemmars sammankomster och får inte användas för kommersiella ändamål som kurser, försäljning mm.


 • Lokalen är inte avsedd för sportaktiviteter.
 • Den som bokat och använt lokalen svarar för att den lämnas i städat och fullgott skick. Det gäller även området runt lokalen.


 • Uppstår skada skall det omedelbart anmälas till styrelsen.
 • Den som bokat och använt lokalen är ersättningsskyldig för eventuella kostnader.
 • Egna föremål får ej kvarlämnas i lokalen.
 • OBS! De blå stolarna och de grå borden får inte lånas från lokalen.


 • Klaffstolar och övriga bord (3 st) får lånas från lokalen av medlemmar i föreningen. Borden får inte användas utomhus vid väta.


 • Det är inte tillåtet att lämna eventuellt avfall, skräp och sopor i eller utanför lokalen.


 • Det är heller inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall och dyligt i säckar eller högar utanför lokalen.

Alla medlemmar är skyldiga att själva se till att avfall kastas på lämplig plats, sopsorteras eller återvinns. Återvinningscentral finns vid behov i Lövsta och Bromma. 


STYRELSEN I SAMFÄLLIGHETEN SERALJEN

Bokhyllan Seraljen


Här kan du låna hem en bok att läsa.

När du läst färdigt ställer du tillbaka den.


Kanske har Du några böcker att ställa här som du tror

andra vill läsa?


TRIVSELGRUPPEN